www.fatihnarfotokuluptsioo.tr.gg Giriş Sayfası YapFatihNar; Türkan Şoray İlköğretim Okulu Fotoğrafçılık Kulübü - İSTİKLAL MARŞIMIZ


"

İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sn006d0065z bu şafaklarda yz0065006e00200061l sancak;
Sn006d0065den yurdumun s0074006e0064e tt0065006e00200065n son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

atma, kurban olayım, e0068reni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gl00210020004e0065 bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dk006cen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hr0020007900610026#351;adım, hr0020007900610026#351;arım.
Hangi &0023305;lgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kk00720065006d0069ş sel gibiyim, bendimi i0026#287;ner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa e006cik zırhlı duvar,
Benim iman dolu g&0023003287;sm0020006700690062i serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl by006c0065 bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma ala006bları uğratma, sakın.
Siper et gv00640065ni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği gn006c006500720020hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek gem0065, tanı:
D&0023003300350031;n00200061006c0074ında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dn00790061006c0061rı alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bt006e00200076arımı alsın da hd0061002c003c0062r>Etmesin tek vatanımdan beni dn0079006100640061 cd0061002e003c0062r>
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin g&0023003287;sn00650020006e0061mahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun s0074006e0064e benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mc0065007200720065d gibi yerden na'şım;
O zaman yk00730065006c0065rek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dk006cen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hr0020007900610026#351;amış, bayrağımın hr0072006900790065t;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif ErsoyMehmet Akif Ersoy (1873 - 1936)

 

 

 

Tr006b002c00200026#351;air. İstiklal Marşı'nı yazmış, gn006c006b0020konuşma dilinin şiirle kaynaşmasını sağlayarak halk&0023305; bir nazmın doğuşuna n00200061yak olmuştur. İstanbul'da doğdu, 27 Aralık 1936'da aynı kentte l0064. Bir medrese hocası olan babası doğumuna ebced hesabıyla tarih d&0023003300350031;erek ona "Rağıyf" adını vermiş, ancak bu yapma kelime anlaşılmadığı ii006e e0076resi onu "kif" diye a0026#287;ırmıştır. Babası Arnavutluk'un Şuşise ky006edendir, annesi ise aslen Buharalı'dır.

 

Mehmed kif ilk&0023003287;renimine Fatih'te Emir Buhar<002fspan> mahalle mektebinde başladı. Maarif Nezareti'ne bağlı iptiday0069 ve Fatih Merkez R&0023003300350031;tiyesi'ni bitirdi. Bunun yanı sıra Arapa0020ve İslami bilgiler alanında babası tarafından yetiştirildi. R&0023003300350031;tiye'de "hr0072006900790065ti0026quot; &0023003287;retmenlerinden etkilendi. Fatih camii'nde İran edebiyatının klasik yapıtlarını okutan Esad Dede'nin derslerini izledi. Tr006b0065002c Arapa002c Farsa002c veFransızca bilgisiyle dikkati e006bti. Mekteb-i Ml006b006900790065'nin idadi (lise) bl006dn006400650020006fkurken şiirle uğraştı. Edebiyat hocası İsmail Safa'nın izinden giderek yazdığı mesnevileri şair Hersekli Arif Hikmet Bey v0067yle karşıladı. Babasının l006d 0076006500200065vlerinin yanması z006500720069006ee mezunlarına memuriyet verilen bir yk00730065006b0020okul sem0065k zorunda kaldı.

 

1889'da girdiği Ml006b006900790065 Baytar Mektebi'ni 1893'te birincilikle bitirdi. Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı) emrinde gee006e yirmi yıllık memuriyeti sırasında veteriner olarak dolaştığı Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da ky006clerle yakın ilişkiler kurma olanağı buldu. İlk şiirlerini Resimli Gazete'de yayımladı. 1906'da Halkalı Ziraat Mektebi ve 1907'de ifti006cik Makinist Mektebi'nde hocalık etti. 1908'de Drlfn006e003c002fspan> Edebiyat-ı Umm006900790065 md0065007200720069sliğine tayin edildi. İlk şiirlerinin yayımlanmasını izleyen on yıl boyunca hib0069r şey yayımlamadı.

 

1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Eşref Edip'in &0023305;kardığı Sırat-ı Ms00740061006b0069m ve sonra Sebilr0072006500260023351;ad dergilerinde sr0065006b006c0069 yazılar yazmaya, şiirler ve a0026#287;daş Mısırlı İslam yazarlarından e0076iriler yayımlamaya başladı. 1913'te Mısır'a iki aylık bir gezi yaptı. Dn0026#351;te Medine'ye uğradı. Bu gezilerde İslam l006b0065006c0065rinin maddi donatım ve d&0023003300350031;n0063006500200064z0065007900690020bakımından Batı karşısındaki zayıflıkları konusundaki gr0026#351;leri pekişti. Aynı yılın sonlarında Umur-u Baytariye md00720020006duavini iken memuriyetten istifa etti. Bununla birlikte Halkalı Ziraat Mektebi'nde kitabet ve Darl00660075006e0075nda edebiyat dersleri vermeye devam etti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdiyse de cemiyetin bt006e000d000aemirlerine değil, sadece olumlu bulduğu emirlerine uyacağına dair and it0069. I. Dn0079006100200053avaşı sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gizli r0067t 006f006c0061006e Teşkilt002dı Mahsusa tarafından Berlin'e gn00640065rildi. Burada Almanlar'ın eline esir d&0023003300350031;m&0023003300350031; Ms006c006d0061nlar ii006e kurulan kampta incelemeler yaptı. anakkale Savaşı'nın akışını Berlin'e ulaşan haberlerden izledi. Batı uygarlığının gelişme dz0065007900690020onu derinden etkiledi. Yine Teşkilt002dı Mahsusa'nın bir gr00650076lisi olarak l yoluyla Necid'e ve savaşın son yılında profesr003c002fspan> İsmail Hakkı İzmirli'yle birlikte Lb006e0061006e0027a gitti. Dn0026#351;n0064006500200079eni kurulan Dr002dl003c002f00730070an> -Hikmetl003c002f00730070an> İslm0069ye adlı kuruluşun başkt0069pliğine getirildi. Savaş sonrasında Anadolu'da başlayan ulusal direniş hareketini desteklemek z0065007200650020Balıkesir'de etkili bir konuşma yaptı. Bunun z006500720069006ee 1920'de Dr002dl003c002f00730070an> Hikmet'deki gr00650076inden alındı. İstanbul Hk006d00650074i Anadolu'daki direnişi006ceri yasa dışı ilan edince Sebillr0072006500260023351;ad dergisi Kastamonu'da yayımlanmaya başladı ve Mehmed kif bu vilayette halkın kurtuluş hareketine katkısını hızlandıran a006cışmalarını sr006400720064.0020003c00730070an class=SpellE>Nasrullah Camii'nde verdiği hutbelerden biri Diyarbakır'da o0026#287;altılarak bt006e0020lkeye dağıtıldı.

 

Burdur mebusu sıfatıyla TBMM'ye sei006cdi. Meclis'in bir İstikll0020Marşı gf0074006500730069 ii006e at0026#305;ğı yarışmaya katılan 724 şiirin hib0069ri beklenilen başarıya ulaşamayınca maarif vekilinin isteği z006500720069006ee 17 Şubat 1921'de yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart'ta birinci TBMM tarafından kabul edildi. Sakarya zaferinden sonra kışları Mısır'da gei0072en Mehmed kif, laik bir Tr006b006900790065 Cumhuriyeti'nin kurulması z006500720069006ee Mısır'da sr0065006b006c0069 olarak yaşamaya karar verdi. 1926'dan başlayarak Cami'006c003c002f0073pan>-Mısriyye'de Tr006b002000640069li ve edebiyatı md0065007200720069sliği yaptı. Bu gn006cl 007300720067n0020007900610026#351;amı sırasında siroz hastalığına yakalandı ve hava değişimi ii006e 1935'te Lb006e0061006e0027a, 1936'da Antakya'ya birer gezi yaptı. Yurdunda l006d0065k isteği ile Tr006b006900790065'ye dn0064 ve İstanbul'da l0064. kif, Fuzuli'nin Leyl<002fspan> v<002f007300700061n> Mecnn003c002f0073pan> adlı yapıtının plansız olduğu ii006e yeterince başarılı olamadığını dile getirecek lde a0026#287;daş yaklaşımlara eğilimlidir. Konuşma diline yaslandığı ii006e kolayca yazılıvermiş izlenimi veren şiirleri bii006de ilişkin titiz bir tutumun r006e0065kleridir. Hem aruzdan doğan bağların s0074006500730069nden gelmiş, hem de şiirin bt006e006e 006b006100700073ayan bir i 006dusiki dz0065006e0069006ei gz00650074miştir. Dilde arılaşmadan yana olan tutumunu her şiirinde biraz daha yalın bir sy006c0065yişi benimseyerek somutlukla ortaya koymuştur. Mehmed kif geleneksel edebiyatın olduğu kadar, Batı kl00740072nn0020006400650026#287;erleriyle etkileşimi kabul eder, ancak Doğu'ya ya da Batı'ya y006blenmeye şiddetle karşı &0023305;kar.

 

Mehmed kif'in 1911'de 38 yaşında iken yayımladığı ilk kitabı Safahat bağımsız bir edebi kişiliğin r006e0064r002e002000420075nunla birlikte kitabın Tevfik Fikret'ten izler taşıdığı gr006cr002e002000460072ansız romantiklerinden Lamartine'i Fuzuli kadar, Alexandre Dumas fils'i Sd0069 kadar sevdiğini belirten şair, bt006e00200062u sanat&0023305;ların uğraşı alanlarına giren "manzum hiky0065" bii006dini kendisi ii006e en gee0072li yazı olarak sem0069ştir. Ancak, sahip olduğu kk006c edebiyat kaygusu onun yalınkat bir manzumeci değil, bilinl0065 işlenmiş ve gelişmeye a&0023305;k bir şiir tr006e006e n0063s 000a006f006c006dasını sağlamıştır. Mehmed kif'in d&0023003300350031;n00730065006c0020gelişiminde en belirleyici &0023003287;e onun a0026#287;daş bir İslamcı oluşudur. ağdaş İslamcılık, Batı burjuva uygarlığının temel değerlerinin İslam kaynaklarına uyarlı olarak yeniden gz00640065n gei0072ilmesini, Batı'nın toplumsal ve d&0023003300350031;n00730065006c0020oluşumuyla z00640065 bağdaşık, ama yerel z0065006cliklerini koruyan gl00200062ir toplum yapısına varmayı n0067rr002e002000420075 gr0026#351;e koşut olarak Mehmed kif'in şiir anlayışı Batılı, hatta o dn0065006dde Batı'da bile r006e0065klerine az rastlanacak lde gere006bi0064ir. Kafiyenin geleneksel Osmanlı şiirinde bir bela olduğunu savunan, resim yapmanın yasak sayılmasının, somut konumların betimlenmesini aksattığı ve bu yz00640065006e0020şiirin olumsuz etkiler altında kaldığı gr0026#351;n00200069006ceri sr0065006e0020003cspan class=SpellE>Mehmed

Bugün 3 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

www.dostyurdu.com
.

Hit Kazan


  
2008 © Copyright by fatihnar ® Tüm Hakları saklıdır.
Yasal Uyarı: Web içeriği hiç bir şekilde izinsiz Kopyalanamaz ve Kullanılamaz!!
Web Tasarım:
Fatih NAR